top of page

Приєднання України до Багатосторонньої угоди CbC – ключовий крок на шляху до здійснення першого автоматичного обміну звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній

09.12.2022

 

3 листопада 2022 року Державна податкова служба України (ДПСУ) в якості компетентного органу України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-By-Country Reports) (Багатостороння угода CbC / Угода).

Метою Багатосторонньої угоди CbC є встановлення правил і процедур, необхідних компетентним органам країн-учасниць Угоди для здійснення щорічного автоматичного обміну звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній (Звіт у розрізі країн / Звіт). Імплементація такого автоматичного обміну є одним із зобов’язань України щодо реалізації Кроку 13 Плану дій BEPS – запровадження додаткової звітності з трансфертного ціноутворення для міжнародних груп компаній. Наразі більше ніж 90 країн є учасниками Багатосторонньої угоди CbC, а перший автоматичний обмін Звітами у розрізі країн в рамках Угоди відбувся в червні 2018 року. Із приєднанням ДПСУ до Багатосторонньої угоди CbC 3 листопада 2022 року, Україна стала ще однією країною-підписантом Угоди.

Нагадаємо, що положення щодо обов’язку платників податків – резидентів України, що входять до складу міжнародних груп компаній (Група компаній / Група), подавати Звіти у розрізі країн до ДПСУ, було введено до Податкового кодексу України (ПКУ) із прийняттям у січні 2020 року Закону України № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Звіт у розрізі країн є складовою частиною трирівневої звітності з трансфертного ціноутворення (до складу якої, крім Звіту у розрізі країн, також входять документація з трансфертного ціноутворення (Local file) та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (Master file)). Звіт подається до ДПСУ в електронній формі. Форма та порядок заповнення Звіту затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764.

 

Звіт у розрізі країн подається, якщо сукупний консолідований дохід Групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро. При цьому повинна бути наявна одна з чотирьох обставин, передбачених ПКУ:

 • платник податків є материнською компанією Групи,

 • материнська компанія Групи уповноважила платника податків – резидента України на подання Звіту у розрізі країн до ДПСУ,

 • відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії Групи подання Звіту від Групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія Групи не уповноважує іншого учасника Групи на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання,

 • між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії Групи компаній або іншого учасника Групи, уповноваженого материнською компанією на подання Звіту, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну Звітами або наявні факти систематичного невиконання такого порядку.

 

Звіт у розрізі країн містить інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстровані учасники Групи компаній або в якій Група компаній здійснює свою діяльність, зокрема, але не виключно:

 • назви держав (територій), відповідно до законодавства яких засновані учасники Групи компаній, та держав (територій), резидентами яких вони є,

 • загальну суму доходів за фінансовий рік, за який складається Звіт у розрізі країн, у тому числі з розбивкою на суму доходів відповідно до угод, укладених учасниками Групи компаній із пов’язаними та непов’язаними особами,

 • суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається Звіт,

 • суму сплаченого податку на прибуток підприємств або його аналога у фінансовому році, за який складається Звіт,

 • суму нарахованого податку на прибуток підприємств або його аналога за фінансовий рік, за який складається Звіт,

 • розмір статутного капіталу на дату закінчення фінансового року, за який складається Звіт,

 • суму нерозподіленого прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається Звіт,

 • чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається Звіт,

 • балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається Звіт,

 • основні види діяльності, що здійснюються учасниками Групи компаній.

 

Звіт у розрізі країн складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією Групи компаній (може не збігатися з календарним роком), а подається:

 • протягом 12 місяців після закінчення такого фінансового року, або

 • протягом 12 місяців після закінчення календарного року – якщо відсутні відомості про встановлений материнською компанією фінансовий рік.
   

При цьому, норми Перехідних положень ПКУ передбачають, що перші Звіти у розрізі країн повинні бути подані щодо фінансового року, який закінчився у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено Багатосторонню угоду CbC.

Таким чином, враховуючи нещодавнє приєднання ДПСУ до Угоди та буквальне тлумачення положень п. 53 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, можна виходити з того, що у платників податків – резидентів України, що входять до складу Груп компаній, за умови відповідності вищезазначеним критеріям, які обумовлюють виникнення обов’язку з подання Звітів у розрізі країн, є ризик виникнення обов’язку з подання у 2023 році за 2021-2022 роки перших Звітів у розрізі країн.

У зв’язку з цим, варто дочекатися від ДПСУ або Міністерства фінансів України більш чіткого роз’яснення щодо строків для першого подання Звітів у розрізі країн за 2021-2022 фінансові роки, з огляду на приєднання ДПСУ в листопаді 2022 року до Багатосторонньої угоди CbC.

 

Стосовно безпосередньо щорічного автоматичного обміну Звітами у розрізі країн між компетентними органами країн-учасниць Багатосторонньої угоди CbC, то, згідно з положеннями Угоди, такий обмін повинен відбуватися не пізніше ніж:

 • протягом 18 місяців після закінчення відповідного фінансового року Групи компаній – у випадку здійснення першого автоматичного обміну Звітами у розрізі країн (наприклад, якщо фінансовий рік Групи, щодо якого повинен бути здійснений перший автоматичний обмін Звітами у розрізі країн, закінчується 31 грудня 2021 року, то такий перший автоматичний обмін Звітами повинен відбутися не пізніше, ніж до 30 червня 2023 року), і

 • протягом 15 місяців після закінчення відповідного фінансового року Групи компаній – для здійснення подальших автоматичних обмінів Звітами у розрізі країн.

 

При цьому для того, щоб ДПСУ могла обмінюватися Звітами у розрізі країн з компетентними органами інших країн-учасниць Багатосторонньої угоди CbC, Україна після приєднання до Угоди також повинна:

 • здійснити всі необхідні заходи для забезпечення технічної спроможності для обміну Звітами з компетентними органами інших країн,

 • здійснити всі необхідні запобіжні заходи для забезпечення того, щоб інформація, отримана внаслідок автоматичного обміну Звітами відповідно до Угоди, залишалася конфіденційною та використовувалася виключно для цілей, передбачених в ПКУ та Багатосторонній угоді CbC, і

 • направити до Секретаріату Організації економічного співробітництва та розвитку повідомлення, обов’язковість направлення яких передбачена Багатосторонньою угодою CbC.
   

У тому числі повинен бути направлений перелік країн, з якими Україна бажає автоматично обмінюватися Звітами у розрізі країн. Автоматичний обмін Звітами з компетентними органами таких країн відбуватиметься лише за умови, якщо відповідні країни також включать Україну до власних аналогічних переліків країн, з якими вони б хотіли автоматично обмінюватися Звітами у розрізі країн.

 

Вікторія Фоменко 

Партнер, керівник практики податкового та митного права 

Рисунок1-removebg-preview (1).png
bottom of page