top of page

Військовий обов'язок (мобілізація)

9.05.2022

 

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. 

​ 

Військовий обов'язок включає не тільки проходження військової служби, а й підготовку до військової служби, дотримання правил військового обліку, призов або прийняття за контрактом на військову служба, виконання військового обов’язку запасі та резерві. 

​ 

Військовий обов'язок поширюється на громадян України. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть проходити військову службу у Збройних Силах України у випадках, передбачених законом, лише у добровільному порядку (за контрактом). 

​ 

Військовий обов'язок мають як жінки, так і чоловіки. Зокрема, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за віком та здоров'ям, беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Звертаємо Вашу увагу, що обов’язок постановки на військових облік для таких жінок виникає з 01 жовтня 2022 року. Такі жінки можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час та під час мобілізації. 

​ 

Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" виділяє такі види військової служби: 

· строкова військова служба; 

· військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період; 

· військова служба за контрактом осіб рядового складу; 

· військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; 

· військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів); 

· військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; 

· військова служба за призовом осіб офіцерського складу; 

· військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. 

  

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Відстрочка від проходження строкової військової служби надається за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. 

​ 

У зв’язку із загрозою збройної агресії 22 лютого 2022 року Президент як Верховний Головнокомандувач України видав Наказ "Про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" № 2, а 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 69/2022 було оголошено проведення загальної мобілізації, тобто такої, що проводиться на всій території України. 

​ 

Указ "Про загальну мобілізацію" передбачає проведення мобілізації протягом 90 днів. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу. Граничний вік перебування на військовій службі під час особливого періоду становить 60 років, а для осіб старшого офіцерського складу – 65 років. 

​ 

Право на відстрочку від проходження військової служби під час мобілізації мають військовозобов’язані: 

​ 

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час; 

 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); 

 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; 

 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; 

 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; 

 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність; 

 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи; 

 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років; 

 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду; 

 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

 • жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби "; 

 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України; 

 • інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. 

 

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: 

 

 • здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; 

 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки; 

 • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.» 

 

Окрім військової служби, громадяни України залучаються до Сил територіальної оборони Збройних сил України. Громадяни України можуть на добровільних засадах вступити до добровольчих формувань територіальних громад або бути призвані чи залучені за контрактом на військову службу у лавах Сил територіальної оборони. 

​ 

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони. Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов’язку проходження військової служби. 

​ 

Корисні посилання: 

​ 

DSC_0133-removebg-preview_edited.png

Партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, трудового права, комплаєнсу 

bottom of page