top of page

Концентрації та узгоджені дії в період воєнного стану

8.04.2022

 

30 березня Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв Рекомендаційні роз’яснення про деякі питання, пов’язані з поданням та розглядом заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання в період воєнного стану (Рекомендаційні роз’яснення). 

 

Під час дії воєнного стану: 

 

 • Учасники концентрацій/узгоджених дій НЕ звільняються від необхідності подання до органів АМКУ заяв про надання дозволу на узгоджені дії або концентрацію суб’єктів господарювання в передбачених антимонопольним законодавством випадках. 

 • Можливості суб’єктів господарювання, пов’язані зі збором, складанням та поданням відповідних заяв можуть бути обмежені (зокрема, у зв’язку із наслідками бойових дій). АМКУ дозволяє суб’єктам господарювання подавати скорочений перелік документів, проте заяви повинні містити мінімальний перелік даних, вказаний у Рекомендаційних роз’ясненнях: 

 1. найменування органу; посилання на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає звернення до АМКУ; найменування та реквізити учасників концентрації/узгоджених дій; види діяльності; ПІБ та контакти відповідальних осіб або представників, відповідальних за супроводження заяв; 

 2. опис змісту концентрації/узгоджених дій; перелік документів і відомостей, що додаються до заяви; 

 3. інформацію про кінцевих бенефіціарних власників учасників концентрації/узгоджених дій та наявність у їхній структурі фізичних осіб або юридичних осіб – резидентів російської федерації, 

 4. документ із підтвердженням сплати збору за подання заяви, схеми відносин контролю учасників концентрації; копії довіреностей уповноважених представників; копії документів для ідентифікації фізичної особи-заявника. 

 • Заява та додані до неї документи мають бути подані до АМКУ щонайменше за 15 календарних днів до вчинення концентрації або узгоджених дій. 

 • АМКУ запроваджує спрощений порядок подання заяв та можливість подання заяви електронною поштою. 

 

Водночас, АМКУ працює дистанційно та не має доступу до державних реєстрів, тому було встановлено новий строк – три місяці після припинення чи скасування воєнного стану, протягом якого: 

 

 • заявники або їхні уповноважені представники повинні подати до органу АМКУ згідно з підвідомчістю документи та інформацію, що визначені законодавством, але не подавалися разом з заявою під час дії воєнного стану; та  

 • орган АМКУ поновлює розгляд відповідної заяви. 

 

Крім того, за нових умов АМКУ може приймати рішення за результатами розгляду заяв уже ПІСЛЯ вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій чи концентрацій. Питання відповідальності за вчинення таких дій під час воєнного стану врегульовується таким чином: 

 

 • Розмір штрафів варіюватиметься в залежності від дотримання/недотримання заявниками вимог, викладених у Рекомендаційних роз’ясненнях. 

 • Здійснення концентрації/узгоджених дій без отримання відповідного дозволу органів АМКУ, якщо наявність такого дозволу необхідна й така концентрація НЕ призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку (чи в значній його частині) та не є забороненою відповідно до Закону України «Про санкції»/відсутні підстави для заборони узгоджених дій, оцінюються штрафом в розмірі, що НЕ перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (лише у разі дотримання вимог та строків оформлення та подання заяв за Рекомендаційними роз’ясненнями) – 51 000 грн. 

 • Якщо суб’єктом господарювання було порушено вимоги та строки оформлення та подання заяв за Рекомендаційними роз’ясненнями, то штраф визначається у розмірі, що не перевищує 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 000 грн. 

 • Штраф визначається у максимальному розмірі, якщо кінцевим(-ми) бенефіціарним(-ми) власником(-ками) одного з учасників концентрації/узгоджених дій є російська федерація або громадяни російської федерації, які підтримали військову агресію проти України, або якщо АМКУ матиме обґрунтовані підозри, що метою концентрації є виведення активів/часток/паїв/акцій з-під дії міжнародних санкцій запроваджених за військову агресію проти України. 

Olena.png

Партнер, керівник практики міжнародного арбітражу

bottom of page