top of page

Проведення обстеження пошкоджених будівель

ROA_7337-removebg-preview (1).png

Сергій Уваров

Партнер, практика міжнародного арбітражу,

практика вирішення транскордонних спорів 

16.05.2022

Визначено порядок проведення обстеження пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів об'єктів (далі - пошкоджені об'єкти) з метою прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів із відновлення.

Застосування Порядку дозволить визначити та зафіксувати характер та ступінь пошкодження об’єктів будівництва та вирішити подальшу долю ушкодженого майна.

1. Які об’єкти підлягають обстеженню для визначення характеру та ступеню пошкоджень

Обов'язковому обстеженню підлягають об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності). Окрім цього обов’язковому обстеженню підлягають, зокрема:

 • об'єкти закладів освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення,

 • будівлі адміністративного призначення, а також об'єкти інженерної, транспортної інфраструктури,

 • об'єкти енергетики.

 

2. У яких випадках обов’язково проводити відповідне обстеження. Мета обстеження

Обстеження об’єктів проводиться у разі необхідності прийняття рішення про подальшу експлуатацію (у тому числі відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції, реставрації) або демонтаж (ліквідацію) у зв'язку з пошкодженням об'єкта внаслідок позапроектних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів), у тому числі на підставі актів, складених уповноваженими органами.

Обстеження проводиться з метою обґрунтування рішень ініціатора обстеження щодо подальшої експлуатації пошкодженого об’єкта, зокрема:

 • підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта;

 • встановлення (обґрунтування) необхідності відновлення об’єкта;

 • планування робіт з відновлення об’єкта;

 • планування невідкладних протиаварійних робіт, консервації;

 • обґрунтування прийняття рішення щодо припинення експлуатації, виконання робіт із демонтажу (ліквідації) об’єкта.

 

3. Хто може ініціювати обстеження пошкоджених об’єктів

 • Власники будівель/управителі; або

 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (з письмовим повідомленням власника або управителя об’єкта протягом трьох календарних днів); або

 • Військові адміністрації (з письмовим повідомленням власника або управителя об’єкта протягом трьох календарних днів).

 

4. Порядок проведення обстеження

 

Проведення обстеження пошкодженого об'єкта забезпечується відповідним власником або управителем, уповноваженим органом шляхом залучення:

 • фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, а саме: відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з обстеження у будівництві об'єктів класу наслідків (відповідальності), що визначені кваліфікаційними вимогами (далі - виконавці), або

 • підприємств, установ та організацій, у складі яких є такі виконавці.

 

Інформація про виконавців, що можуть залучатися до проведення обстеження об'єктів із відповідним класом наслідків (відповідальності), міститься в Реєстрі будівельної діяльності, що є компонентом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Реєстр будівельної діяльності).

 

В умовах воєнного стану та протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану обстеження пошкоджених об'єктів може проводитись також фахівцями інших професій, які пройшли професійну атестацію, а саме:

 • інженер-проектувальник із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія", який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості";

 • експерт будівельний із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія", який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості";

 • інженер-консультант (будівництво) із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія".

 

Також обстеження пошкоджених об'єктів може проводитися шляхом залучення підприємств, установ та організацій, у складі яких є такі виконавці.

Фінансування робіт з обстеження здійснюється за кошти фізичних чи  юридичних осіб, кошти державного та/або місцевих бюджетів, а також інших коштів в порядку, визначеному законодавством.

Обстеження пошкоджених об’єктів здійснюється за спеціальною Методикою, затвердженою Міністерством розвитку громад та територій України.

Не допускається проведення обстеження об'єкта виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями без візуального обстеження, крім випадків, встановлених Міністерством розвитку громад та територій України.

Обстеження пошкоджених об’єктів проводиться лише після проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також робіт з розмінування.

Обстеження пошкоджених об’єктів складається з таких етапів:

 1. підготовка до проведення обстеження:

 • ознайомлення з об'єктом;

 • проведення аналізу наявної проектної та технічної документації;

 • складення програми робіт з обстеження на підставі погодженого власником або управителем об'єкта технічного завдання;

   

  2.попереднє та/або основне (детальне) обстеження:

 • суцільне візуальне обстеження;

 • виявлення дефектів і пошкоджень за зовнішніми ознаками та проведення відповідних вимірювань;

 • попереднє оцінювання технічного стану об’єкта;

 • розроблення рекомендацій щодо можливості подальшої експлуатації об'єкта, проведення наступного обстеження, конструктивних рішень про відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій.

 

У разі виявлення під час проведення обстеження будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем дефектів і пошкоджень, що можуть призвести до обвалення окремих конструкцій, втрати стійкості об'єкта, а також таких, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, виконавець письмово протягом 2-х днів з дня виявлення зазначених пошкоджень інформує:

 • Виконавчий орган МС або орган МС

 • Територіальні органи Держпраці

 • ДСНС за місцезнаходженням об’єкта

 • Власника (якщо обстеження проводиться за ініціативою уповноваженого органу).

 

5. Оформлення результатів обстеження

Результати обстеження оформлюються шляхом складення звіту про результати обстеження, який містить:

 • висновок про технічний стан

 • рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації)

 • в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення).

 

Звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

Складення паспорта об’єкта або внесення змін за результатами обстеження не вимагається

bottom of page